طرح استاد مشاور و کلاسهای تقویت بنیه علمی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

طرح استاد مشاور و کلاسهای تقویت بنیه علمی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر


قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویانی که از لحاظ آموزشی مشکل، سوال، نیاز به مشورت و یا نیاز به کلاس جبرانی در دروس خود دارند میتوانند با مراجعه به ستاد شاهد یا اساتید مشاور تعیین شده از سوی ستاد شاهد برای رشته های مختلف که اسامی آنها در لینک زیر آمده است، مراجعه  و از مشورت ایشان بهره مند گردند.

لیست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر