طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر


قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

 

دانشجویانی که از لحاظ آموزشی مشکل، سوال و یا نیاز به مشورت دارند میتوانند از اساتید مشاور محترم  تعیین شده برای رشته های مختلف که توسط ستاد شاهد دانشگاه که اسامی آنها  در لینک زیر آمده است، مراجعه  و از مشورت ایشان بهره مند گردند.

 

لیست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر رشته