آخرین اخبار

برگزاری سومین المپیاد فرهنگی ورزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های سراسر کشور در سطح گروهی و انفرادی در رشته ی مختلف ورزشی

چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه ها