برگزاری رویداد استارت آپ توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

بخش های برگزاری استارت آپ:

1- فرهنگسازی، اطلاع رسانی و مستند سازی نرم افزار                                      2- خدمات آموزشی

3- خدمات اداری وحقوقی                                                                         4- سلامت و مراقبت

5- امداد و نجات                                                                                    6- گردشگری وهتلداری

7- بانکی وبیمه ای                                                                                 8- کشاورزی ودامداری

9- اشتغال                                                                                          10- مسکن

11- نفت و انرژی تجدید پذیر                                                                  12- لجستیک

13- تجهیزات پزشکی

 

علاقه مندان به شرکت میتوانند تا تاریخ 10/11/1402 در ایت رویدداد ثبت نام و شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاع بیشتر میتواند به سایت گنج شاهد مراجعه نمایید.  www.ganjshahed.ir