دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه جناب آقای محمدرضا احمدی دانشجوی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در مقطع دکتری، موفق شدند در هشتمین دوره جشنواره آموزشی، تحصیلی ملی ایثار عنوان دانشجوی برگزیده این جشنواره را کسب نمایند.

درخشش تحسین برانگیز شما را در این جشنواره که موجب مباهات و افتخار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا شده اید را تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون شما را در فرصتهای پیش رو از درگاه خداوندمنان مسئلت داریم.