دومین دوره طرح ضیافت ایثارویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر 


 

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

دومین دوره طرح ضیافت ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در تیر ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد در دو گروه برادران و خواهران به صورت مجزا برگزار خواهد شد.

 

دانشجویان تا تاریخ 1402/03/10 مهلت دارند تا در طرح ضیافت ایثار ثبت نام نمایند.  

 

_شرکت دانشجویان در افتتاحیه، اختتامیه کلاس های آموزشی طرح ضیافت ایثار معادل دو واحد دروس عمومی معارف خواهد بود، دروس مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

_دوره شامل زیارت، برنامه های فرهنگی متنوع، فعالیت های گروهی، کلاس های آموزشی و مسابقات ورزشی خواهد بود.

 

_ زمان برگزاری برای برادران از تاریخ 1402/04/20 لغایت 1402/04/28و زمان برگزاری برای خوهران 1402/04/21 لغایت 1402/14/29 خواهد بود.

 

دانشجویان جهت ثبت نام در طرح ضیافت ایثار به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند.

شماره تماس: ۳۸۳۸۰۹۰۲-۰۸۱