اطلاعیه در خصوص مهمانی و انتقالی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اطلاعیه در خصوص مهمانی و انتقالی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته


اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میرساند سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از مورخ 1401/06/31 لغایت 1401/07/09 جهت ثبت درخواست دانشجویان شاهد وایثارگر واجد شرایط متقاضی انتقالی و مهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته ورودی سال تحصیلی 02-1401 فعال می باشد. دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط میتوانند با مراجعه با سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان (Portal.saorg.ir) درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند.

اطلاعیه در خصوص انتقالی و مهمانی