آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر


اطلاعیه

 

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میرساند؛

طبق ماده 62 قانون جامع ایثارگران، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه نسبت به انتقال و میهمانی دانشجویان و پذیرفته شدگان، " آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد " به دانشگاه یا موسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یک بار اقدام نمایند.

 

لذا این ماده دانشگاهها و آموزش عالی را موظف به پذیرش درخواست متقاضیان جامعه شاهد و ایثارگر نموده است.