تاسیس خانه خلاق برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا

تاسیس خانه خلاق برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا


به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند خانه خلاق ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان جهت آشنا سازی دانشجویان با کارآفرینی، کسب و کار و نحوه تاسیس شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه افتتاح شد.