دهه فجر مبارک باد

دهه فجر مبارک باد


او مانند خورشید آمد و با خود نور و گرما را به همراه آورد ، او مثل ماه است ، ماهی که شب های تاریک ما را مهتابی و روشن می کند.

با آمدن او همه جا روشن و پر از امید شد. نگاه او مانند آفتاب گرم و زیبا بود. آری او امام عزیز ما بود.

دهه فجر مبارک باد