قابل توجه قهرمانان و مقام آوران ورزشی شاهد و ایثارگر دانشگاه

قابل توجه قهرمانان و مقام آوران ورزشی شاهد و ایثارگر دانشگاه


قابل توجه دانشجویان گرامی

تجلیل از ورزشکاران مقام آور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران 

چنانچه دارای مقام ورزشی در سطح ملی و بین المللی در سال 1402 می باشید میتوانید در این همایش شرکت کنید.

ویژه دانشجویان دارای سهیمه جانباز %5 به بالا و آزادگان و همسر وفرزندان شهدا جانبازان %5 به بالا و آزادگان