همایش دانشجویان جدیدالورود، تجلیل از معدلین برتر علمی و مقام آوران ورزشی المپیاد ورزشی شاهد و ایثارگر

همایش دانشجویان جدیدالورود، تجلیل از معدلین برتر علمی و مقام آوران ورزشی المپیاد ورزشی شاهد و ایثارگر


همایش دانشجویان جدیدالورود، تجلیل از معدلین برتر علمی و مقام آوران ورزشی المپیاد ورزشی شاهد و ایثارگر

در مراسمی که برای دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر دانشگاه گرفته شد از دانشجویان معدلین برتر و مقام آوران ورزشی در مسابقات چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های سراسر کشور، با حضور دکتر حسین رضوان رئیس دانشگاه و مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهرستان تقدیر شد.