چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


کسب مقام قهرمانی توسط تیم هفت سنگ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

تیم هفت سنگ دانشجویان شاهد و ایثارگر در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر که به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا در مرداد ماه سال 1402 برگزار گردید، به مقام قهرمانی دست یافتند.

 

 

 

 

 

تبریک فراوان به کادر فنی، مربیان و بازیکنان این تیم