چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


کسب مقام قهرمانی در ماده های انفرادی، دوبل و تیمی توسط تیم تنیس روی میز دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

تیم تنیس روی میز دانشجویان شاهد و ایثارگر در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در ماده های انفرادی، دوبل و تیمی با مربیگری جناب آقای مسعود عزیزیان که به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ برگزار گردید، در هر سه ماده به مقام قهرمانی دست یافتند.

 

 

 

 

 

 

تبریک فراوان به کادر فنی، مربیان و بازیکنان این تیم