چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


با تلاش سرپرستان، ورزشکاران و مربیان 

دانشگاه بوعلی‌سینا موفق به کسب مقام نائب‌ قهرمانی در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شد.

تبریک فراوان به سرپرستان، مربیان و ورزشکاران تیم های ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر بابت کسب مقام نایب قهرمانی.